WERKEN bij PGZ

Senior Kwaliteitsadviseur

Verbindende vakman/vrouw met overzicht en hoog adaptief vermogen in snelgroeiende organisatie voor de labels PGZ, Woonzorgnet, ’t Zicht en Compleet Mensenwerk.

Organisatie

Onze organisatie is een dynamische en snelgroeiende private zorgorganisatie, die gaat voor ‘andere zorg’ waar kwaliteit van leven en positieve gezondheidszorg van de cliënten en bewoners centraal staan. In Nederland bieden wij zorg in drie pijlers: Woonzorg, Thuiszorg en Geestelijke gezondheidszorg. Binnen de pijler Geestelijke gezondheidszorg vallen verschillende labels, zoals PGZ, Woonzorgnet, t Zicht en Compleet Mensenwerk.

Geestelijke gezondheidszorg

Kwaliteit van leven, positieve gezondheid staan centraal.

De organisatie is in ontwikkeling en groeit behoorlijk snel, door overnames en door autonome groei. De groei heeft ook consequenties voor de ondersteuning van de organisatie. In het servicebureau, gevestigd in Woerden, zijn de diverse ondersteunende disciplines georganiseerd. Naast ondersteuning van de huidige locaties zijn zij ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van de start van nieuwe locaties en de integratie van overgenomen zorgorganisaties. Dat vraagt vaak een stapje extra, alertheid en proactief handelen.

Kwaliteit binnen Geestelijke gezondheidszorg

In de groei van de organisatie is de kwaliteitszorg meegegroeid tot professionele afdelingen die, dicht bij de zorg en met de zorg, kwaliteit hoog op de agenda hebben en houden. Kwaliteit is opgedeeld in aandachtsgebieden:

  • Het brede kwaliteitskader zoals verwoord in de kwaliteitsjaarplannen en het gebruikte kwaliteitssysteem ISO. Vanuit de diverse labels werken stafadviseurs samen met de Senior kwaliteitsadviseur aan de uitvoering van jaarplannen, audits, analyses van diverse data rond incidenten en calamiteiten en doorontwikkeling van de organisatie.
  • Kwaliteit van leven, positieve gezondheid is de basis van onze zorg en mag nog verder worden geïmplementeerd.

De afgelopen jaren is een stevige basis gelegd voor kwaliteit binnen de gehele organisatie met de Stem van de Zorgprofessional als leidend beginsel. Kwaliteit staat dicht bij de praktijk, is toegankelijk en werkt niet te veel centraal. Iedereen is verantwoordelijk voor kwalitatief goede zorg voor de cliënten.

De Senior adviseur kwaliteit is onafhankelijk van de lijn gepositioneerd en valt hierarchisch direct onder de directeur Kwaliteit en Veiligheid, die binnen de overkoepelende organisatie verantwoordelijk is voor kwaliteit en veiligheid. Functioneel werkt de adviseur voor de operationeel directeur(en) Geestelijke gezondheidszorg en is lid van het MT Geestelijke gezondheidszorg. Andere MT leden zijn de COO en de managers/adviseurs van het servicebureau (HR en Finance).

Functie

De Senior Kwaliteitsadviseur is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid en de implementatie daarvan binnen de pijler Geestelijke gezondheidszorg en de afstemming met het overkoepelende organisatiebeleid. Voor de komende periode staan binnen Geestelijke gezondheidszorg drie opgaves centraal:

  • Harmoniseren van het kwaliteitssysteem, waarbij van meerdere ISO-systemen wordt overgegaan naar één kwaliteitssysteem voor alle labels binnen Geestelijke gezondheidszorg.
  • Handhaven, zo niet verhogen, van het huidige kwaliteitsniveau in deze snelgroeiende organisatie. Dit gebeurt onder andere door het bieden van vakkundige ondersteuning en directe betrokkenheid van het Kwaliteitsteam.
  • Stem van de zorgprofessional is het leidende principe. Dit uitgangspunt wil Geestelijke gezondheidszorg de komende jaren duurzaam verankeren in de organisatie en uitbouwen naar de nieuwe teams en locaties. Dit vraagt directe betrokkenheid van het Kwaliteitsteam.

Als lid van het MT Geestelijke gezondheidszorg heb je een belangrijke rol in de strategische, tactische en operationele beleidsvorming en de Geestelijke gezondheidszorgbrede vraagstukken. Je kijkt naar de grote lijnen en denkt vooruit zonder de dagelijkse kwaliteitsvraagstukken uit het oog te verliezen. Vanuit jouw portefeuille leg je actief verbindingen naar de managers en de teamleiders en zorg je voor een goede afstemming.

Samen met de stafadviseurs werk je aan de uitvoering van de jaarplannen, audits, inspectiebezoeken, kwaliteitsmetingen, analyses van diverse data rond incidenten en calamiteiten en doorontwikkeling van de organisatie. Dit alles op basis van het Plan-Do-Check-Act principe. Je neemt de ontwikkelingen op het gebied van Geestelijke gezondheidszorg mee naar de overkoepelende organisatie en vertaalt in samenwerking met de stafleden de visie en strategie van Geestelijke gezondheidszorg naar concrete plannen en acties voor jouw portefeuille. Je bent daarnaast partner voor de Directeur Geestelijke gezondheidszorg in hun gesprekken met de Ondernemingsraden, de Cliëntenraad en Verwantenraad over kwaliteit.

Binnen de overkoepelende organisatie werk je samen met de adviseurs Kwaliteit van de pijler Thuiszorg en de pijler Woonzorg en de directeur Kwaliteit en Veiligheid aan een organisatiebreed gedragen kwaliteitsbeleid.

Wie wij zoeken

Je bent een verbindende adviseur met een inspirerende visie op kwaliteit en veiligheid. Je kan het kwaliteitsverhaal goed uitdragen, creëert draagvlak en brengt mensen in beweging. Je bent ambitieus en voelt je thuis in een (complexe) organisatie met verschillende stakeholders en een forse groeiambitie. Een organisatie waar veel mogelijk is en waar verandering de constante factor is. Je hebt een grote stijlflexibiliteit en een hoog adaptief vermogen. Tegelijkertijd sta je voor de afdeling kwaliteit en veiligheid en toon je jouw vak(man/vrouw)schap.

Je bent communicatief sterk, verbindend en een netwerker die binnen de overkoepelende organisatie gemakkelijk de juiste mensen weet te vinden en de samenwerking opzoekt. Iemand die overzicht heeft en de lijnen uitzet. Je bent een ‘tikje blauw’, brengt structuur aan en zorgt voor een adequate planning en verantwoording. In je communicatie ben je duidelijk en to the point. Ook in stressvolle situaties bewaar jij de rust en hou je de regie in handen. Je schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationele vraagstukken en je weet de ideeën ook om te zetten naar plannen in de praktijk.

Je bent een toegankelijk, hebt oog voor de sfeer, het werkplezier en het gesprekje bij de koffieautomaat. Met jouw kennis en ervaring ben je een gewaardeerde sparringpartner op jouw vakgebied.

Je bent een ervaren adviseur met een behoorlijk trackrecord. Je hebt ervaring met kwaliteit in de GGZ-sector, ISO certificering en met inspectiebezoeken.

Kerncriteria voor deze functie

  • Adaptief vermogen
  • Verbinden
  • Overzicht
  • Ervaring in kwaliteit in de zorg en met inspectie (voorkeur GGZ)

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een unieke positie voor een gedreven kwaliteitsadviseur die zich als een vis in het water voelt in een snelgroeiende organisatie waar veel mogelijkheden zijn en nog niet alles is uitgekristalliseerd.

De waardering van de functie is in FWG 55-60 CAO VVT. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 28 tot 32 uur met uitzicht op een vaste aanstelling. De organisatie biedt veel ruimte voor opleiding en ontwikkeling. De standplaats is Woerden (1x in de 6 weken op kantoor), maar je werkt zo mogelijk op de GGZ-locaties door het land, die zich voornamelijk in Gelderland, Brabant en Limburg bevinden.

Enthousiast? Laten we kennismaken!

Je kunt je sollicitatie voorzien van motivatie en cv mailen naar recruitment@allerzorg.nl t.a.v. Riana den Boef. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Karin Timm, Directeur Kwaliteit en Veiligheid via 088-5721785 of mail naar karin.timm@allerzorg.nl.

We kijken uit naar jouw reactie!

 

 

Deel deze pagina: