WERKEN bij PGZ

HBO stagiaires pedagogiek, sociale studies etc. (3e en 4e jaars)

Wil jij stage bij ons lopen?                             

 

 

Voor het komend schooljaar (vanaf september 2022) hebben wij nog een aantal stageplaatsen beschikbaar voor:

 

HBO stagiaires pedagogiek, sociale studies etc. (3e en 4e jaars)

 

 

Bij onderstaande zorgonderdelen:

 

 • Ontwikkelingscentrum in Nederweert

Het Ontwikkelingscentrum, richt zich op kinderen met een (vermoeden van een) psychiatrisch probleem of een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd tussen ca. 2 en 7 jaar oud. Ze komen hier vanwege dat ze geen aansluiting vinden of nog niet klaar zijn binnen regulier kinderopvang, peuterspeelzaal of (speciaal)basisonderwijs.

Contactpersoon: Henny Vaes (teamleider) via tel.nr. 0495-622399

 

 • Onderwijsbehandelgroep Cocon in Horn

De dagbehandeling richt zich op de behandeling van kinderen van 5 tot 14 jaar die op basis van psychiatrische problematiek (met evt. een lichte verstandelijke beperking) stagneren in hun ontwikkeling. Vaak zijn deze kinderen wel geplaatst binnen het speciaal onderwijs, maar missen de vaardigheden om binnen het speciaal onderwijs tot leren en ontwikkeling te komen. De plaatsing op de behandelgroep is kortdurend, het doel is om de leerling volledig terug naar het onderwijs te laten gaan. De trajecten worden op maat vormgegeven.

Contactpersoon: Shanthy Boekestein (teamleider) via tel.nr. 0495-622399

 

 • Wonen 18- Tungelroy

Deze 24 uurs woonvoorziening is er voor kinderen/jongeren van 7-17 jaar met (een vorm van) autisme of een ander psychiatrisch probleem, bijvoorbeeld AD(H)D of een hechtingsstoornis. We bieden onze jongeren veiligheid, structuur en een zo normaal mogelijke thuissituatie. In het dagelijks leven betekent dat bijvoorbeeld dat er iemand is als de kinderen uit school komen. En dat we samen eten, de kinderen hun verhaal kwijt kunnen en dat ruzies worden uitgepraat. Vanuit die basis begeleiden, en zo nodig behandelen, we het kind volgens een uniek plan dat we samen met de opvoeders maken. Het uiteindelijke doel van wonen in de woongroep is een succesvolle terugkeer naar huis of zelfstandig wonen.

Contactpersoon: Annemarie Habraken (teamleider) via tel.nr. 0495-622399

 

Wat doe je als stagiair?

Als stagiair bied je, binnen een veilige en gestructureerde (opvoedings-)omgeving, activiteiten aan cliënten die afgestemd zijn op de individuele zorgvraag. Samen met cliënten wordt er een begeleidingsplan opgesteld en worden er voortgangsgesprekken gevoerd. Ter ondersteuning van het begeleidingsplan worden er verschillende methoden ingezet om cliënten in hun ontwikkeling te observeren, screenen, volgen en behandelen op verschillende ontwikkelingsgebieden. Uiteraard doe je dit onder begeleiding van je praktijkbegeleider en je collega’s waarmee je intensief samenwerkt. Als stagiaire sta je altijd boventallig!

 

Wat ontwikkel je bij ons?

 • Het gedrag van cliënten te analyseren en daarop te anticiperen
 • Het opzetten en uitvoeren van een begeleidingsplan voor cliënten.
 • Allerlei activiteiten opzetten rondom ontwikkeling voor en van de doelgroep
 • Je leert samenwerken in een organisatie
 • We stimuleren de bevordering van je eigen ontwikkeling

 

Wie gaat jou begeleiden?

Vanuit PGZ word je begeleid door één van de begeleiders van het zorgonderdeel waar je stage gaat lopen. Jouw stagebegeleider heeft tenminste één jaar werkervaring binnen onze organisatie en is werkzaam op minimaal hetzelfde niveau als jij.

Van het aanvankelijk zo goed mogelijk leren uitvoeren van taken en werkzaamheden onder directe begeleiding zal je geleidelijk aan meer eigen verantwoordelijkheid krijgen, leren taken zelfstandig uit te voeren en initiatieven te nemen.

 

Wie ben jij?

 • Je volgt een relevante HBO opleiding in een sociale richting (Pedagogiek, sociale studies etc).
 • Je hebt ambitie: je wil in jezelf en de toekomst investeren en stelt hierbij haalbare doelen en prioriteiten.
 • Je toont initiatief: je bent proactief, komt met oplossingen of nieuwe ideeën, ziet kansen en probeert hierop in te spelen.
 • Je hebt leervermogen: je weet op een effectieve manier nieuwe informatie tot je te nemen, waarbij je gebruik maakt van verschillende middelen, zoals je ervaringen, informatie van je netwerk en theoretische kennis.
 • Je doet aan zelfontwikkeling: je stelt doelen om je te verbeteren, bent je bewust van je ontwikkelingspunten en gaat hiermee aan de slag, je staat open voor feedback.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt een gezonde dosis energie, bent sociaal en communicatief vaardig;
 • Je bent zelfstandig, flexibel én kan goed in teamverband werken

 

Wie zijn wij?

PGZ is dé specialist in autisme in de regio Limburg en Noord-Brabant. Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme. Dat doen we al heel lang, met hart voor alles wat hierbij komt kijken.   We bieden ook behandeling en begeleiding bij andere problemen. Bijvoorbeeld stemmings– of angstklachten, AD(H)D of een lichte verstandelijke beperking.  Ons belangrijkste inzicht: elk mens is uniek en heeft dus een unieke begeleiding en/of behandeling nodig. Jezelf kunnen zijn en ontwikkelen is belangrijk vinden wij. En dat geldt zeker ook voor de mensen die bij ons werken.   Voor meer informatie over onze organisatie en de verschillende zorgonderdelen kun je kijken op de website: www.pgz.nu.  PGZ, onderdeel van Orpea Group, is de laatste jaren sterk in ontwikkeling en uitgegroeid tot een dynamische organisatie met ongeveer 220 werknemers.

 

Spreekt dit alles jou aan?

Heb je vragen over een specifieke stageplaats, neem dan contact op met de contactpersoon die wordt genoemd bij het betreffende zorgonderdeel.

 

Wil je meteen solliciteren, stuur dan je CV inclusief je motivatie naar: solliciteren@pgz.nu.

Geef hierbij aan naar welke stageplaats je voorkeur uitgaat.

 

Bij indiensttreding wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd

Deel deze pagina: