Zoeken
Sluit dit zoekvak.

PGZ trotse partner van Autisme Netwerk Zuid-Limburg

Zorgverlening PGZ is trotse partner van Autisme Netwerk Zuid-Limburg. Het autismenetwerk is een samenwerkingsverband van organisaties uit het sociale domein, de gezondheidszorg en het onderwijs. We delen kennis, bundelen onze krachten en zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke knelpunten rondom autisme. Samen werken we aan een goed ondersteuningsaanbod, in alle levensfasen en op alle levensgebieden voor mensen met autisme en hun omgeving. Als specialist in autisme past dit goed bij onze eigen visie en uitgangspunten.

Autisme Netwerk Zuid-Limburg:

Informeert om de bekendheid over en het inzicht in autisme te vergroten en zo te werken aan een autismevriendelijke samenleving.

Nodigt uit voor symposia en andere activiteiten om zichtbaar en vindbaar te zijn voor mensen met autisme en hun omgeving.

Helpt op weg door onderwijs, arbeid, hulpverlening en ondersteuning rondom autisme in Zuid-Limburg met elkaar te verbinden.

Meer informatie: https://autismenetwerkzuidlimburg.nl/