Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wonen 18-

Wonen in een woongroep – kinderen tot 18 jaar (Wonen 18-)

Ieder kind heeft recht op een veilig, fijn thuis. Maar soms kan je dit als ouder (tijdelijk) niet bieden. Dan is je zoon of dochter welkom in een van onze woongroepen voor kinderen tot achttien jaar. We zetten al onze expertise én heel ons hart in om je kind hier een zo goed mogelijke vervanging voor ‘thuis’ te geven.” 

Voor wie is Wonen 18-?

Deze woongroep is er voor kinderen van 10 tot 18 jaar met (een vorm van) autisme of een andere psychiatrische hulpvraag. Bijvoorbeeld AD(H)D of een hechtingsstoornis.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen. Soms lukt het je als ouder gewoon niet meer om je kind de zorg te geven die hij of zij nodig heeft. Of je kind was opgenomen, maar de behandeling is nu gestopt – en thuis wonen is (nog) geen optie.

Goed voelen binnen de groep

Natuurlijk is het heel belangrijk dat de groep aansluit bij wat jouw kind nodig heeft om zich prettig te voelen en goed te ontwikkelen. Daarom kijken we altijd heel zorgvuldig naar de samenstelling van elke woongroep. Daarbij houden we onder andere rekening met: de zorg die de verschillende kinderen nodig hebben, hun leeftijd en de verdeling jongens/meisjes.

Je zoon of dochter kan hier zo lang als dat nodig is blijven wonen, tot zijn of haar achttiende jaar.

Wat doen we bij Wonen jeugd 18-?

Binnen de woongroep bieden we veiligheid, structuur en een zo normaal mogelijke thuissituatie. In het dagelijks leven betekent dat bijvoorbeeld dat er iemand is als de kinderen uit school komen. En dat we samen eten, de kinderen hun verhaal kwijt kunnen en dat ruzies worden uitgepraat.

Vanuit die basis begeleiden – en zo nodig behandelen – we je kind volgens een uniek plan dat we samen maken (zie ook verderop: ‘Hoe begeleiden we onze woongroepen 18-?’).

Je blijft betrokken bij de opvoeding van je kind

We werken altijd zo veel mogelijk met jou/jullie samen, zodat je actief betrokken bent bij en medeverantwoordelijk blijft voor de opvoeding van je kind. Je blijft bijvoorbeeld gewoon met je kind naar de tandarts of huisarts gaan. Of je helpt mee zijn of haar verjaardagsfeest te organiseren.

Naar huis of zelfstandig wonen

Het uiteindelijke doel van wonen in de woongroep is een succesvolle terugkeer naar huis. Maar soms kan dat echt niet. Dan blijft je kind welkom bij ons tot zijn of haar achttiende jaar.

We begrijpen dat een geleidelijke overgang naar volwassen verantwoordelijkheden erg belangrijk is voor je kind. Daarom begeleiden we je bijna achttienjarige zoon of dochter zo nodig naar (een vorm van) zelfstandig wonen. Ook daarin biedt PGZ verschillende mogelijkheden.

Waar zijn de woongroepen 18-?

We hebben twee locaties voor onze 18- woongroepen: in Eindhoven en in het dorp Tungelroy.

Eigen kamer

We willen je kind zoveel mogelijk een echt thuis bieden, daarom staan onze huizen in een gewone woonwijk. Je zoon of dochter krijgt een eigen slaapkamer. Ook is er een gezamenlijke woonkamer, keuken, badkamer en tuin. Natuurlijk kan je kind dingen van thuis meenemen om zijn of haar kamer gezellig en vertrouwd te maken.

Hoe begeleiden we onze woongroepen 18-?

Elke groep heeft een team vaste begeleiders. Eén van hen wordt de mentor van je kind. Hij of zij is dan een vast aanspreekpunt. Er is ook een gedragsdeskundige, die samenwerkt met de begeleiders. En zo nodig roepen we de hulp of het advies in van andere deskundigen binnen PGZ. Bijvoorbeeld een orthopedagoog of een GZ-psycholoog.

Ieder kind is uniek

Zoals eerder gezegd: in de woongroep bieden we allereerst veiligheid, structuur en een zo normaal mogelijke thuissituatie. Dat is de basis. Van daar uit kijken we naar de kansen en mogelijkheden van je kind. Die zijn voor ieder kind anders, daarom stemmen we onze begeleiding – en zo nodig ook de behandeling – af op jouw kind.

Wat heeft hij of zij nodig om zich goed te voelen en optimaal te ontwikkelen? Waar heeft je kind misschien wat extra ondersteuning nodig? Natuurlijk bespreken we dat met jou/jullie en je kind. Als het nodig is, kunnen we naast de begeleiding in de woongroep ook individuele behandeling bieden. Bijvoorbeeld van een GZ-psycholoog.

Begeleidingsplan

Samen maken we een begeleidingsplan. Daarin staan:

  • de mogelijkheden van je kind;
  • de uitdagingen/beperkingen van je kind;
  • de doelen die je kind wil bereiken;
  • en welke hulp hij of zij daarbij nodig heeft.

Elk half jaar evalueren we dit plan. Dat doen we samen met jullie, je kind, de mentor en de gedragsdeskundige van de woongroep.

Wanneer?

Elke woongroep is het hele jaar open. Samen met jou/jullie bekijken we of en wanneer je kind in de weekenden, vakanties en feestdagen naar huis kan gaan.

Contact

Heb je nog vragen? Of vind je hier niet precies de informatie die je zoekt? Je kunt altijd contact met ons opnemen.

Je kunt ons iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereiken via 0495 – 622399. De receptie kan je doorverbinden naar zorgbemiddeling op maandag t/m donderdag tussen 9 en 16 uur en op vrijdag tussen 9 en 12.30 uur. Je kunt altijd mailen naar zorgbemiddeling@pgz.nu of het formulier op de contact-pagina invullen.

Deel deze pagina:

Wij bieden hulp bij...