Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dagbehandeling in ons ontwikkelingscentrum

Binnen het ontwikkelingscentrum in Nederweert helpen we kinderen en ouders de puzzelstukjes te vinden, leggen en begrijpen om optimaal te kunnen groeien in ontwikkeling. Ook wel dagbehandeling genoemd. Ieder kind is uniek en moet zich in zijn eigen tempo en naar zijn eigen mogelijkheden kunnen ontplooien in een veilige omgeving. Een goede samenwerking en communicatie met ouders is daarbij erg belangrijk.

Voor wie is het ontwikkelingscentrum met dagbehandeling?

Het ontwikkelingscentrum is er voor kinderen van ongeveer twee tot zeven jaar bij wie de ontwikkeling niet helemaal soepel verloopt. Deze ontwikkelingsachterstand kan heel breed zijn: we zien kinderen met (een vermoeden van) autisme, AD(H)D, hechtingsproblematiek, trauma en cognitieve beperkingen. Kinderen worden vaak doorverwezen naar het ontwikkelingscentrum nadat in de thuissituatie, peuterspeelzaal, kinderopvang of onderwijs opvallend gedrag wordt bemerkt en/of kinderen vastlopen. Op het ontwikkelingscentrum wordt gerichte ontwikkelingsstimulering geboden en is ruimte voor extra aandacht en specifieke zorg.

Wat doen we bij het ontwikkelingscentrum?

Het ontwikkelingscentrum bied dagbehandeling. Het is een observatie- en onderzoekscentrum waarbij alle mogelijkheden en beperkingen van een kind inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Dit gebeurt in kleinschalig groepsverband en in een prikkelarme omgeving. Door middel van observaties op de groep, vaak aangevuld met diagnostisch onderzoek, worden de ontwikkelings- en begeleidingsbehoeften van een kind in kaart gebracht. Binnen een gestructureerde, prikkelarme omgeving worden activiteiten aangeboden die zijn afgestemd op de individuele zorgvraag.

Elk kind heeft iets anders nodig, maar er wordt altijd duidelijkheid, structuur en een consequente benadering geboden. Bijvoorbeeld door voor elk kind een persoonlijk, vast dag- en weekprogramma te maken. Dit wordt ondersteund met picto’s. Ook wordt er veel gewerkt met sensopathisch materiaal.

Het ontwikkelingscentrum bestaat uit twee groepen, ingedeeld op ontwikkelingsleeftijd. Het ontwikkelingscentrum is geopend van 09.00u tot 15.00u. Op woensdagen in oneven weken is het ontwikkelingscentrum gesloten. In de schoolvakanties is het ontwikkelingscentrum veelal geopend zodat de zorg voor het kind zoveel als mogelijk en wenselijk continue kan doorlopen. Het liefst zien we dat ouders hun kind zelf brengen en halen, maar wanneer dit niet mogelijk is kan er gebruik worden gemaakt van taxivervoer. Hiervoor is een indicatie vanuit de gemeente nodig.

Wie werken er bij het ontwikkelingscentrum?

Ons team bestaat uit:

  • Hbo-opgeleide pedagogisch medewerkers;
  • een gedragskundige;
  • een groepsondersteuner;
  • stagiaires;
  • samenwerking met paramedische medewerkers, zoals een logopedist, fysiotherapeut en een ergotherapeut.

Ieder kind krijgt een mentor toegewezen; een pedagogisch medewerker die als aanspreekpunt voor ouders en externen dient. Een gedragsdeskundige begeleidt de pedagogisch medewerkers en volgt het ontwikkelingsproces van het kind.

Contact & aanmelden

Wil je je kind aanmelden voor het ontwikkelingscentrum? Of heb je misschien nog vragen? We denken graag met je mee.

Je kunt ons iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereiken via 0495 – 622399. De receptie kan je doorverbinden naar zorgbemiddeling op maandag t/m donderdag tussen 9 en 16 uur en op vrijdag tussen 9 en 12.30 uur. Je kunt altijd mailen naar zorgbemiddeling@pgz.nu of het formulier op de contact-pagina invullen.

Deel deze pagina:

Wij bieden hulp bij...