Ontwikkelingscentrum

In ons ontwikkelingscentrum helpen we jonge kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontplooien. Je kind kan hier overdag naartoe om te spelen, leren en bezig zijn met andere kinderen. Het is een fijne, veilige plek.

Voor wie is het ontwikkelingscentrum?

Het ontwikkelingscentrum is er voor kinderen van ongeveer twee tot zeven jaar bij wie de ontwikkeling niet helemaal soepel verloopt. Als ouder(s) heb je daar vaak al signalen van opgevangen. Bijvoorbeeld omdat je kind pas veel later ging praten of bijzonder gedrag laat zien.

Waarom naar het ontwikkelingscentrum?

Er zijn verschillende redenen waarom je kind extra aandacht en specifieke zorg nodig kan hebben. Bijvoorbeeld als je dochter of zoon:
moeite heeft met omgaan met andere kinderen op de kinderdagopvang of de peuterspeelzaal;

  • nog niet toe is aan (speciaal) basisonderwijs;
  • erbij gebaat is om via observatie een diagnose te krijgen, zodat we de beste hulp kunnen bepalen en geven.

Wat doen we in het ontwikkelingscentrum?

We kijken vooral heel goed naar alle mogelijkheden van je kind en stimuleren deze in een veilige, warme omgeving.

Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld moeite om zich aan regels en afspraken te houden. Vaak is dan overzicht en herhaling nodig, maar ook beloning van positief gedrag en duidelijke grenzen. Op die manier helpen we kinderen ontdekken hoe hun gedrag de reacties van anderen beïnvloedt – en dat ze daar zelf invloed op kunnen uitoefenen.

Andere kinderen hebben moeite de wereld om zich heen te begrijpen en verwerken. Hoe meer veranderingen en prikkels, hoe lastiger het voor hen is. Dan zorgen we voor een rustige, voorspelbare basis; dat geeft weer ruimte voor ontwikkeling.

Elk kind heeft andere zorg en aandacht nodig, maar altijd bieden we duidelijkheid, structuur en een consequente benadering. Bijvoorbeeld door voor elk kind een persoonlijk, vast dag- en weekprogramma te maken.

Kom langs

We vinden het fijn als ouders regelmatig even langskomen. Je kunt dan zien hoe je kind het doet in de groep. Ook zorgt het voor korte lijnen tussen jou/jullie en onze behandelaars; we kunnen gemakkelijk afstemmen wat je kind op dit moment nodig heeft. Bijvoorbeeld hoe we in specifieke, actuele situaties met je kind omgaan. Of hoe we je kind op dit moment nog beter kunnen helpen zich te ontwikkelen.

Hoe bepalen we de behandeling?

Voor elk kind maken we een persoonlijk, uniek behandelplan. Dat doen we samen met jou/jullie als ouder(s). Jouw/jullie hulpvraag is ons uitgangspunt. In het behandelplan staan de persoonlijke doelen die we willen bereiken. Bijvoorbeeld dat je kind beter grenzen accepteert, nieuwe dingen durft te proberen of juist langer bezig kan zijn met een activiteit.

Samen bekijken we welke stappen we gaan zetten om de ontwikkeling van je kind te stimuleren. Twee keer per jaar evalueren we het behandelplan. Dat doen we samen met jullie en eventuele andere betrokken hulpverleners, bijvoorbeeld de logopedist of gezinsbegeleider.

Ook werken we met de methode ‘Kleuter- en peuterplein’. Dit is een methode waarmee we de hele ontwikkeling van je kind goed in kaart kunnen brengen. Dat helpt ons te bepalen wat de beste volgende stap is. Bijvoorbeeld in de ontwikkelingsgebieden taal, motoriek, sociale- en cognitieve ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Observatie & diagnostiek

Kinderen kunnen ook bij ons terecht voor observatie en diagnostiek. Ofwel: door goed naar je kind te kijken, bepalen we wat er aan de hand is en kunnen we vervolgens de beste behandeling adviseren. Je kind komt dan een tijdje een paar dagdelen per week naar het ontwikkelingscentrum.

Ons team observeert je kind daar in de groep, maar komt ook bij je thuis om te zien hoe je kind zich daar gedraagt. Observatie op de peuterspeelzaal, kinderopvang of in de klas kan ook. Soms is een intelligentieonderzoek nodig. Alles samen geeft ons een goed beeld van je kind.

Als de observatie is afgerond, geven we je ons advies. Bijvoorbeeld dat het goed zou zijn als je kind wat extra begeleiding van ons krijgt, thuis of op de peuterspeelzaal. Of voor een langere periode naar ons ontwikkelingscentrum komt. Of we geven een goed onderbouwd schooladvies voor een bepaald type onderwijs.

Wie zijn de behandelaars in het ontwikkelingscentrum?

Ons team bestaat uit:

  • HBO-opgeleide pedagogisch medewerkers, allemaal met veel ervaring en kennis;
  • stagiaires;
  • een orthopedagoog;
  • paramedische medewerkers, zoals een logopedist, fysiotherapeut en een psychomotore trainer.

Je kind krijgt een persoonlijk begeleider; een pedagogisch medewerker bij wie je met al je vragen terecht kunt. Een orthopedagoog begeleidt de pedagogisch medewerkers en overlegt regelmatig met jou/jullie over de ontwikkeling van je kind.

Hoe vaak en hoe lang naar het ontwikkelingscentrum?

Dat wisselt per kind. De meeste kinderen komen negen dagdelen per week; alle dagen, in plaats van regulier onderwijs. Maar gedeeltelijk naar school en gedeeltelijk ontwikkelingscentrum kan ook. Meestal gaan de kinderen minstens een jaar naar het ontwikkelingscentrum. Tijdens elke evaluatie bespreken we hoeveel dagdelen (nog) nodig zijn.

Hoe is de groepssamenstelling?

We hebben twee groepen in het ontwikkelingscentrum, ingedeeld op ontwikkelingsleeftijd. Kinderen zitten dus (lang) niet altijd in de groep met kinderen van hun ‘echte’ leeftijd, maar met kinderen die qua ontwikkeling ongeveer op hetzelfde niveau zitten.

De Donsvlinder

Hier komen kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer vier jaar. In deze groep zijn we vooral spelenderwijs bezig met de ontwikkeling van je kind. We stimuleren zijn of haar zelfvertrouwen en concentratie. Bijvoorbeeld bij het zindelijk worden, (kleine) zinnen leren maken of zelf je drinken inschenken.

De Vuurvlinder

Deze groep is voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van ongeveer vier tot zes jaar. Hier richten we ons vooral op de vaardigheden die je kind op school nodig heeft. Bijvoorbeeld meer ‘schoolse’ werkjes doen, langer bezig kunnen zijn met een activiteit of conflicten oplossen door te praten.

Elke groep bestaat uit maximaal acht kinderen en minimaal twee pedagogisch medewerkers.

Openingstijden & schoolvakanties

  • Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 15:00 uur.
  • Het hele jaar, dus ook tijdens schoolvakanties.
  • We zijn om de week dicht op woensdag.

Waar is het ontwikkelingscentrum?

Ons ontwikkelingscentrum vind je aan de Beatrixstraat 31a, in Nederweert, vlak naast basisschool Budschop. We hebben verschillende groepsruimtes, een grote gymzaal (dat is ook gewoon een fijne binnenspeelruimte) en een omheind buitenterrein.

Contact & aanmelden

Wil je je kind aanmelden voor het ontwikkelingscentrum? Of heb je misschien nog vragen? Je kunt altijd contact met ons opnemen.
Bel 0495-622399 of mail info@pgz.nu.

We denken graag met je mee.

Je kunt ons iedere werkdag van 8.30 – 17.00 uur bereiken via 0495 – 622399.
Of stuur een e-mail naar info@pgz.nu.

We denken graag met je mee.

Deel deze pagina:

Wij bieden hulp bij...