Onderwijsbehandelgroep de Cocon

Onze onderwijsbehandelgroep ‘De Cocon’ ondersteunt kinderen in hun ontwikkeling op school. We helpen hen weer vertrouwen te krijgen – in zichzelf en in hun vermogen tot leren. Zodat school (weer) een fijne plek wordt, waar ze zich goed kunnen ontwikkelen.

Voor wie is de onderwijsbehandelgroep?

De onderwijsbehandelgroep is er voor kinderen tussen de vier en veertien jaar met een vorm van autisme, hechtingsproblemen, angsten en/of gedragsproblemen.

Er zijn veel verschillende redenen waarom je kind ondersteuning nodig kan hebben. Bijvoorbeeld als je dochter of zoon:

 • moeite heeft met basisvaardigheden in het contact met anderen of met leren;
 • en daardoor wordt geremd in haar of zijn ontwikkeling in sociale contacten en/of op het gebied van leren;
 • een steeds grotere leer- en sociale achterstand krijgt op leeftijdsgenoten;
 • (nog) niet toe is aan voltijds (speciaal) onderwijs.

Waarom naar de onderwijsbehandelgroep?

De problemen kunnen ervoor zorgen dat je kind steeds minder succeservaringen heeft. En iedereen heeft deze nodig: de beloning na een inspanning. Bijvoorbeeld oefenen met veterstrikken – en dan je veterstrikdiploma halen. Je best doen op een werkstuk en een compliment van de leerkracht krijgen. Iemand durven uitnodigen en ‘ja, leuk!’ horen. Zo ontwikkel je zelfvertrouwen en kun je groeien, op allerlei niveaus.

We geven onderwijs vanuit De Cocon, maar niet met de bedoeling dat de sommen af zijn of het leesniveau vooruit gaat. Ons doel: echt snappen waarom het misgaat in de klas, zodat we de juiste hulp kunnen geven. Daarmee kan je kind nieuwe vaardigheden leren, waarmee hij of zij met succes weer terug naar school kan.

Wat doen we in de onderwijsbehandelgroep?

We helpen je kind weer vaker het plezier van succeservaringen te beleven. Dat doen we via:

 • Observeren – Wat zien we?
 • Analyseren – In welke situaties komt welk gedrag voor? Wat gaat eraan vooraf en bij welk ontwikkelingsniveau hoort dit?
 • Accepteren – We tonen begrip voor elk gedrag, want het is een teken dat je kind het moeilijk heeft.
 • Begrenzen – We maken afspraken over gedrag: wat kan wel en wat kan niet?
 • Uitproberen – We oefenen met aanpassingen in gedrag. Bijvoorbeeld als je kind telkens boos wordt tijdens het rekenen, schrijven of lezen. Dan maken we samen een persoonlijk en haalbaar stappenplan om de redenen voor de boosheid te achterhalen en op te lossen.
 • Uitbreiden – We helpen je kind de geleerde vaardigheden in verschillende situaties toe te passen. Dus ook op school.

Individuele- en groepsactiviteiten

Ook doen alle kinderen mee aan verschillende individuele- en groepsactiviteiten. We werken daarbij met:

 • Ontwikkelingsmateriaal
  Bijvoorbeeld: rekenspelletjes, om spelenderwijs te ontdekken dat leren leuk is. Zodra je kind tegen de frustratiegrens dreigt aan te lopen, helpen we bij het oefenen van gedrag waarmee je kind controle krijgt over de situatie.
 • Specifieke activiteiten
  Bijvoorbeeld: samenwerken tijdens creatieve opdrachten. Het ene kind leert daarin grenzen aangeven, terwijl een ander kind juist leert de grenzen van anderen te herkennen en accepteren.
 • Zelfhanteringsprogramma’s
  Bijvoorbeeld: werken met een ‘emotiethermometer’. Daarmee leert je kind stap voor stap te vertellen hoe hij of zij zich voelt. De achterliggende gedachte: als je het zegt als je bang, boos of verdrietig bent, kun je hulp krijgen om met deze gevoelens om te gaan.
 • Trainingen en therapieën
  Bijvoorbeeld: individuele therapie om een angst te overwinnen.

Hoe bepalen we de behandeling?

Voor elk kind maken we een persoonlijk, uniek behandelplan. Dat doen we samen met jou/jullie als ouder(s) en de onderwijsprofessionals van de school. Zo kunnen we het onderwijs en de behandeling perfect op elkaar afstemmen.

Duidelijk en veilig

Bijvoorbeeld door af te spreken waar we het eerst aan gaan werken en ons allemaal aan dezelfde afspraken te houden. Maar ook door dezelfde ‘taal’ te gebruiken in het contact met je kind. Zo ervaart hij of zij dat alle volwassenen samenwerken aan een gezamenlijk en bekend doel. Dat zorgt voor duidelijkheid en een veilig gevoel.

Behandelplan

Jou/jullie hulpvraag als ouder(s) is ons uitgangspunt. In het behandelplan staan:

 • De persoonlijke doelen die we willen bereiken. Bijvoorbeeld een conflict oplossen door te praten, in plaats van gaan slaan en schoppen.
 • Of leren hoe je met vertrouwen nieuwe situaties tegemoet kunt treden.
 • Als het nodig is: ook individuele therapieën, diagnostiek, medicatie en doelen vanuit een gezinsbehandeling.

Een gedragsdeskundige begeleidt het hele proces. Samen zorgen we voor een veilige, warme leeromgeving. En voor een duidelijke structuur in de activiteiten en omgangsvormen.

Samenwerkingsverband Latasteschool

De meeste kinderen komen naar De Cocon vanuit het speciaal onderwijs. Al deze kinderen gaan naar de Latasteschool in Horn. Dit is de grootste school voor speciaal onderwijs in de regio Midden-Limburg. PGZ en de Latasteschool hebben een samenwerkingsverband.

Dat kan dus betekenen dat je kind van school moet wisselen. Maar voor de behandeling is dit het beste. Ook is het vaak de meest praktische oplossing voor ouders en kinderen; De Cocon zit op dezelfde locatie.

Volgt je kind regulier onderwijs en kan dat ook zo blijven? Dan bekijken we de mogelijkheden, samen met de leerkracht van die school en natuurlijk met jou/jullie als ouder(s).

Hoe vaak en hoe lang naar de onderwijsbehandelgroep?

Meestal komen de kinderen een aantal dagdelen per week naar De Cocon. De andere dagdelen gaan ze gewoon naar hun eigen klas. Samen beslissen we welke verdeling onderwijsbehandelgroep/school het beste is voor jouw kind.

Soms besluiten we gezamenlijk dat een kind (een tijdje) alle dagdelen naar De Cocon komt. Of een paar dagdelen, maar geen andere dagdelen naar school. En soms is het beter als we je kind eerst in zijn of haar eigen klas op school observeren en daarna besluiten wat het beste is. Voor elk kind bekijken we hoeveel dagdelen goed en haalbaar zijn.

Vloeiend op- en afbouwen

Je kind gaat relatief kort naar de onderwijsbehandelgroep. Elke vier maanden evalueren we samen – met school, ouder(s) en eventuele andere betrokkenen – of en hoe vaak de onderwijsbehandelgroep nodig is. Het doel is dat je zoon of dochter gewoon weer volledig naar school kan gaan. De dagdelen op De Cocon en de dagdelen op het (speciaal) onderwijs kunnen we vloeiend opbouwen en weer afbouwen.

Hoe is de groepssamenstelling?

De groep bestaat per dagdeel uit maximaal acht kinderen. Daarbij houden we rekening met hun leeftijd en problematiek; vaak kunnen kinderen van verschillende leeftijden en met andere uitdagingen veel van elkaar leren. De samenstelling wisselt, want vanwege ieders persoonlijke behandeltraject komt niet iedereen op dezelfde of op evenveel dagdelen.

Openingstijden & schoolvakanties

Tijdens schooltijden is de onderwijsbehandelgroep vijf dagen per week open (maandag t/m vrijdag). Woensdag- en vrijdagmiddag zijn we dicht, net als de Latasteschool.

Tijdens de schoolvakanties heeft de onderwijsbehandelgroep aangepaste openingstijden. Deze maken we ruim voor iedere schoolvakantie bekend. Je kunt ons natuurlijk ook altijd bellen (zie hieronder).

Waar is de Onderwijsbehandelgroep?

Onze onderwijsbehandelgroep De Cocon vind je aan de Bergerweg 37, Horn (Midden-Limburg). Dat is ook de locatie van de Latasteschool, school voor speciaal onderwijs.

Contact & aanmelden

Wil je je kind aanmelden voor de onderwijsbehandelgroep? Of heb je misschien nog vragen? Je kunt altijd contact met ons opnemen.

Je kunt ons iedere werkdag van 8.30 – 17.00 uur bereiken via 0495 – 622399.
Of stuur een e-mail naar info@pgz.nu.

We denken graag met je mee.

Deel deze pagina:

Wij bieden hulp bij...