Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kosten

Jonger dan 18 jaar

Geen kosten voor onze zorg

Ben je of is je kind jonger dan achttien jaar? Dan zijn de kosten voor onze zorg inbegrepen in het pakket van de gemeente en/of je zorgverzekeraar. We hebben daar met veel gemeenten en zorgverzekeraars een overeenkomst over afgesloten. Je betaalt dus geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

Het is natuurlijk mogelijk dat je gemeente in de toekomst wel een eigen bijdrage vraagt. Als dat gebeurt, zullen zij je daarover informeren.

Kleine maandelijkse ouderbijdrage bij PGZ-woonzorg

Als je kind bij ons woont, vragen we een maandelijkse eigen bijdrage van twintig euro. Dit gebruiken we voor bijvoorbeeld knutsel- en spelmaterialen en entreegelden voor uitstapjes.

Wij declareren voor je

PGZ heeft met veel gemeenten en zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten. Daarom kunnen we de kosten direct bij hen declareren. Je hoeft dus niet zelf de PGZ-zorgkosten vooruit te betalen en vervolgens declareren. Dat doen wij.

Verwijzing

Voor onze zorg heb je een verwijzing nodig van de gemeente of een andere bevoegde verwijzer binnen de Jeugdwet. Bijvoorbeeld een huisarts of kinderarts. Soms is een verwijzing vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.


18 jaar en ouder

Per 1 januari 2022 is de financieringsvorm van de ggz naar het Zorgprestatiemodel gewijzigd. Dit is een landelijk beleid en is voor alle ggz-instellingen binnen Nederland doorgevoerd. In deze folder vind je meer informatie. Indien je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, dan kun je terecht bij jouw zorgverzekeraar.

Kosten behandeling

Ben je 18 jaar of ouder en doorverwezen voor een diagnostisch onderzoek en/of behandeling?
Dan betaalt je zorgverzekering (VGZ, Achmea of CZ) deze kosten grotendeels. Ben je niet verzekerd bij VGZ, Achmea of CZ? Dan kunnen wij je helaas geen behandeling en/of diagnostisch onderzoek leveren.

In onderstaand overzicht kun je zien welke verzekeraars onder VGZ, Achmea en CZ vallen:

Eigen risico

Voor diagnostisch onderzoek en/of behandeling geldt het eigen risico uit de zorgverzekeringswet; de overheid bepaalt elk jaar de minimale hoogte. Wat de kosten precies zijn, hangt af van de zorgverzekering die je hebt afgesloten.

Verwijzing

Voor onze Diagnostiek en Behandeling heb je een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

Kosten ambulante begeleiding

Ben je 18 jaar of ouder en doorverwezen door de gemeente of het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) voor ambulante begeleiding? Dan vraagt de overheid een eigen bijdrage. Dit geldt alleen voor volwassenen.

Kosten 24-uurszorg

Voor de 24-uurszorg voor volwassenen geldt:

 • inkomensafhankelijke eigen bijdrage vanuit de WMO of WLZ
  De overheid vraagt een inkomensafhankelijke bijdrage op 24-uurswoonvormen en zorgdiensten die vallen onder:
 • de gemeentelijke verantwoordelijkheid; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • of de verantwoordelijkheid van het zorgkantoor; de Wet langdurige zorg (Wlz).
  Dit geldt alleen voor volwassenen.
  Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) incasseert deze inkomensafhankelijke bijdrage. Ga voor meer informatie naar: www.hetcak.nl.
 • eigen bijdrage voor internet, televisie et cetera.
  PGZ vraagt een bijdrage voor internet, telefonie en televisie. Natuurlijk alleen als je daarvan gebruik maakt en niet al zelf regelt. Wil je onze wasmachines en waspoeder gebruiken? Dan vragen we daar een kleine bijdrage voor.

Wij declareren voor je

PGZ heeft met veel gemeenten en zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten. Daarom kunnen we de kosten direct bij hen declareren. Je hoeft dus niet zelf de PGZ-zorgkosten vooruit te betalen en vervolgens declareren. Dat doen wij. Er kunnen wel kosten zijn voor het Eigen Risico of Eigen Bijdrage. Deze worden geïnd door je zorgverzekeraar of via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Contact

Wil je graag meer uitleg of wil je weten wat er in jouw situatie van toepassing is? Heb je andere vragen over de kosten voor onze zorg? Je kunt altijd contact met ons opnemen.

Bel 0495-622399 of mail clientburo@pgz.nu.

We denken graag met je mee.

Deel deze pagina: