Kosten

Hierbij willen we u informeren dat de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg gaat veranderen. Deze bekostiging regelt wat de zorgprestaties mogen kosten en hoe Zorgverlening PGZ dit in rekening brengt bij de zorgverzekeraar.

Per 1 januari 2022 wijzigt de financieringsvorm van de ggz naar het Zorgprestatiemodel. Dit is een landelijk beleid en zal voor alle ggz-instellingen binnen Nederland worden doorgevoerd. De reden en wijzing van de nieuwe bekostiging kunt u lezen in deze folder. Aan de zorg die je krijgt verandert niets; jouw behandeling bij Zorgverlening PGZ wordt gecontinueerd.

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u zich richten tot uw eigen zorgverzekeraar.

Jonger dan 18 jaar

Geen kosten voor onze zorg

Ben je of is je kind jonger dan achttien jaar? Dan zijn de kosten voor onze zorg inbegrepen in het pakket van de gemeente en/of je zorgverzekeraar. We hebben daar met veel gemeenten en zorgverzekeraars een overeenkomst over afgesloten. Je betaalt dus geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

Het is natuurlijk mogelijk dat je gemeente in de toekomst wel een eigen bijdrage vraagt. Als dat gebeurt, zullen zij je daarover informeren.

Kleine maandelijkse ouderbijdrage bij PGZ-woonzorg

Als je kind bij ons woont, vragen we een maandelijkse eigen bijdrage van twintig euro. Dit gebruiken we voor bijvoorbeeld knutsel- en spelmaterialen en entreegelden voor uitstapjes.

Wij declareren voor je

PGZ heeft met veel gemeenten en zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten. Daarom kunnen we de kosten direct bij hen declareren. Je hoeft dus niet zelf de PGZ-zorgkosten vooruit te betalen en vervolgens declareren. Dat doen wij.

Verwijzing

Voor onze zorg heb je een verwijzing nodig van de gemeente of een andere bevoegde verwijzer binnen de Jeugdwet. Bijvoorbeeld een huisarts of kinderarts. Soms is een verwijzing vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.


18 jaar en ouder

Kosten behandeling

Ben je 18 jaar of ouder en doorverwezen voor een diagnostisch onderzoek en/of behandeling? Dan betaalt je zorgverzekering deze kosten grotendeels.

Voor deze zorg geldt het eigen risico; de overheid bepaalt elk jaar de minimale hoogte. Wat de kosten precies zijn, hangt af van de zorgverzekering die je hebt afgesloten.

Verwijzing

Voor onze Diagnostiek en Behandeling heb je een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

Kosten ambulante begeleiding

Ben je 18 jaar of ouder en doorverwezen door de gemeente of het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) voor ambulante begeleiding? Dan vraagt de overheid een eigen bijdrage. Dit geldt alleen voor volwassenen.

Kosten 24-uurszorg

Voor de 24-uurszorg voor volwassenen geldt:

 • inkomensafhankelijke eigen bijdrage vanuit de WMO of WLZ
  De overheid vraagt een inkomensafhankelijke bijdrage op 24-uurswoonvormen en zorgdiensten die vallen onder:
 • de gemeentelijke verantwoordelijkheid; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • of de verantwoordelijkheid van het zorgkantoor; de Wet langdurige zorg (Wlz).
  Dit geldt alleen voor volwassenen.
  Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) incasseert deze inkomensafhankelijke bijdrage. Ga voor meer informatie naar: www.hetcak.nl.
 • eigen bijdrage voor internet, televisie et cetera.
  PGZ vraagt een bijdrage voor internet, telefonie en televisie. Natuurlijk alleen als je daarvan gebruik maakt en niet al zelf regelt. Wil je onze wasmachines en waspoeder gebruiken? Dan vragen we daar een kleine bijdrage voor.

Wij declareren voor je

PGZ heeft met veel gemeenten en zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten. Daarom kunnen we de kosten direct bij hen declareren. Je hoeft dus niet zelf de PGZ-zorgkosten vooruit te betalen en vervolgens declareren. Dat doen wij. Er kunnen wel kosten zijn voor het Eigen Risico of Eigen Bijdrage. Deze worden geïnd door je zorgverzekeraar of via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Zelf inkopen via Persoonsgebonden Budget (PGB)

Heb je een geldige verwijzing van de gemeente of CIZ, maar wil je onze zorg via een Persoonsgebonden Budget (PGB) zelf bij ons inkopen? We bespreken graag samen de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op.

Contact

Wil je graag meer uitleg of wil je weten wat er in jouw situatie van toepassing is? Heb je andere vragen over de kosten voor onze zorg? Je kunt altijd contact met ons opnemen.

Bel 0495-622399 of mail clientburo@pgz.nu.

We denken graag met je mee.

Deel deze pagina: