Zoek
Sluit dit zoekvak.

ODD en CD

Dit zijn gedragsstoornissen. Anders dan bij een gedragsprobleem, is dit gedrag echt heel problematisch. Het duurt het langer dan een jaar en belemmert een kind echt op school, in het maken van vrienden en in het contact met familie.

ODD staat voor ‘Oppositional Defiant Disorder’, ofwel: ‘oppositioneel-opstandige stoornis’. Een kind met ODD is vaak heel dwars en opstandig.

CD staat voor ‘Conduct Disorder’, ofwel ‘norm overschrijdende gedragsstoornis’.
Kinderen met CD laten vooral antisociaal gedrag zien, zoals vechten, liegen of stelen.

Deel deze pagina: