Hierbij willen we u informeren dat de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg gaat veranderen. Deze bekostiging regelt wat de zorgprestaties mogen kosten en hoe Zorgverlening PGZ dit in rekening brengt bij de zorgverzekeraar.

Per 1 januari 2022 wijzigt de financieringsvorm van de ggz naar het Zorgprestatiemodel. Dit is een landelijk beleid en zal voor alle ggz-instellingen binnen Nederland worden doorgevoerd. De reden en wijzing van de nieuwe bekostiging kunt u lezen in deze folder. Aan de zorg die je krijgt verandert niets; jouw behandeling bij Zorgverlening PGZ wordt gecontinueerd.

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u zich richten tot uw eigen zorgverzekeraar.

 

PGZ is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme. Maar we kunnen je (kind) ook begeleiden en behandelen bij andere problemen. Bijvoorbeeld bij stemmings- of angstklachten of AD(H)D. We komen bij je thuis, op je werk, op school of in een van onze woongroepen. Net waar onze hulp het meest effectief is. Natuurlijk altijd in overleg. Het tangram staat symbool voor onze visie op zorg – we helpen je (kind) de puzzelstukjes te vinden, leggen en begrijpen. Dat doen we al heel lang, met veel hart voor alles wat hierbij komt kijken. Ons belangrijkste inzicht: ieder mens is uniek. Samen onderzoeken we de mogelijkheden, zodat jij helemaal jezelf kunt zijn.

Overname PGZ door Allerzorg

Iedere dag werken we hard voor onze cliënten. Samen doen wij ons best om u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Deze kwaliteit van zorg vasthouden én ervoor zorgen dat we ons blijven ontwikkelen, wordt voor ons, als relatief kleine zorgorganisatie, een steeds grotere uitdaging. Daarom is PGZ sinds enkele maanden in gesprek met Allerzorg over het bundelen van krachten. Wat het mogelijk moet maken om cliënten ook in de toekomst optimale, kleinschalige geestelijke gezondheidszorg en begeleiding te blijven bieden. De gesprekken hebben geleid tot een overname van PGZ door Allerzorg per 31 maart 2021. Daarmee wordt PGZ net als Allerzorg onderdeel van Orpea Nederland. Een sterke speler binnen de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (ggz) en kleinschalige woonzorg.
"Als kind voelde ik mij al anders. Ik vond geen aansluiting bij klasgenootjes, werd gepest. Ook later in mijn werk was ‘anders zijn’ een uitdaging. Uiteindelijk veroorzaakte dit een burn-out en kwam ik bij PGZ terecht. Pas toen werd duidelijk dat ik Asperger heb. Via psycho-educatie heb ik mijzelf en mijn diagnose beter leren begrijpen en accepteren. Mede dankzij PGZ zit ik beter in mijn vel dan ooit!"
"Ik had nooit gedacht dat ik al zo snel een positieve verandering zou zien in onze situatie. PGZ was de eerste organisatie die ons als ouders echt serieus nam en waar wij zelf de regie kregen. Met als resultaat dat we al snel zelf konden voortbouwen op de stevige basis die we samen hebben gelegd. Ook is het fijn dat we altijd terug kunnen naar PGZ, als dat nodig is."
Wilma
moeder van Jill (6)